Dnes je středa 28.10.2020 
  O nás  
  Jak nakupovat  
  Obchodní podmínky  
  Ochrana dat  
  Reklamační řád  
  Časté dotazy  
  Kontakt  
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  

Naše nabídka
NAŠE NABÍDKA
NovinkyNovinky
AkceZboží v akci
DoporučujemeDoporučujeme
Pekařské a cukrářské surovinyPekařské a cukrářské suroviny
Základní surovinyZákladní suroviny
Ostatní surovinyOstatní suroviny
Hotové výrobkyHotové výrobky
Transferní folieTransferní folie
Vybavení pekáren a cukrárenVybavení pekáren a cukráren
VyhledáváníVYHLEDÁVÁNÍ
 
NewsletterNovinky emailem
 
ČlánkyPřečtěte si
rzrz
 Reklamační řád 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Vady zboží a záruka za jakost

1.              Zboží má vady, bylo-li dodáno Kupujícímu (i)  jiné, než objednané množství (s výjimkou uvedenou v čl. II odstavec 5 ), (ii) v jiné než objednané jakosti, nebo jakosti, která nesplňuje účel, ke kterému se zboží obvykle užívá, (iii) poškozené  zboží a (iv) jiné, než objednané zboží.

2.               Vyplývá-li z dodacího listu, že Prodávající dodává zboží v menším množství, než bylo Kupujícím uvedeno v objednávce, nevztahuje se na chybějící zboží ustanovení a vadách. Kupující je povinen dodané zboží převzít a  zaplatit.

3.              Prodávající nezodpovídá za vady zboží, o kterých Kupující při objednávce zboží věděl a dodání vadného zboží bylo uskutečněno  po dohodě Smluvních stran.

4.              Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, to je v okamžiku převzetí zboží Kupujícím, nebo v okamžiku, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím a Kupující zboží od Prodávajícího nepřevezme, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti Prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost tím nejsou dotčena.

5.              Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout a prověřit neporušenost obalů a počet balení. Zjistí-li Kupující při přejímce, že zboží má vady (dále jen „Zjevné vady“), není  povinen toto zboží převzít a zaplatit a zboží se Zjevnými vadami vrátí dopravci. Současně je Kupující povinen Zjevné vady zboží popsat na kopii dodacího listu, kterou vrací Prodávajícímu.

6.              Kupující je povinen provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin po převzetí zboží, jeho kontrolu. Zjištěné vady je povinen písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je Kupující povinen vady popsat nebo uvést, jak se projevují a uplatnit práva z odpovědnosti za vady podle odstavce 11 tohoto článku. Reklamaci vad zboží je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího.

7.              Právo Kupujícího z vad zboží zaniká, nebylo-li uplatněno do konce záruční lhůty.

8.              Do doby vyřízení reklamace, je Kupující povinen uskladnit reklamované zboží odděleně od ostatního zboží a skladovat je a uchovávat v souladu s pokyny Prodávajícího nebo pokyny   uvedenými  na obalu.

9.              Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží v délce uvedené na obalu zboží jako „minimální trvanlivost“ nebo „spotřebujte do“. Prodávající zaručuje, že po dobu trvání této lhůty bude mít zboží vlastnosti, které má mít pro účel, ke kterému je obvykle určeno.

10.           Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady vznikly nebo byly způsobeny Kupujícím nebo třetí osobou po přechodu nebezpečí škody na zboží.

11.           Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží je rovněž vyloučena, pokud Kupující porušil povinnosti uchovávat a skladovat zboží v souladu s pokyny o skladování a uchovávání zboží vydanými Prodávajícím nebo uvedenými na obalu, případně nespotřeboval zboží do uplynutí záruční doby.

12.           Má-li zboží vady, pro které je lze použít k účelu, ke kterému je určeno, má Kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží.

13.           Má-li zboží vady, pro které nelze zboží použít k účelu, ke kterému je určeno, má Kupující nárok na odstranění vad bezplatným dodáním nového zboží.

14.           Prodávající je povinen odstranit vady zboží ve lhůtě 10 dnů po obdržení reklamace, případně v této lhůtě Kupujícímu sdělit, z jakého důvodu reklamaci neuznává.

15.           Je-li reklamace vyřízena dodáním náhradního zboží, je Kupující povinen při převzetí náhradního zboží vrátit Prodávajícímu vadné zboží a to ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

16.           Neodstraní-li Prodávající vady zboží ve lhůtě uvedené v článku IV odstavec 14, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže písemně upozorní Prodávajícího na úmysl od Smlouvy odstoupit a stanoví přiměřenou lhůtu pro odstoupení.  Upozornění musí být doručeno na adresu Prodávajícího uvedenou  ve Smlouvě.

Kupující není oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže vady Prodávajícímu neoznámil ve lhůtách uvedených v ustanovení čl. IV odstavec 6 a 7 VOP, případně nemůže Prodávajícímu vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.

PřihlášeníPŘIHLÁŠENÍ
  STAV: nepřihlášen
 Email:  
 Heslo:  
RegistraceRegistrace
KošíkKOŠÍK
Celková cena: ..... 0,-

Vyprázdnit košík
NEJSLEDOVANĚJŠÍ

Fólie do forem š. 4 cm
Cena ................216,60


VLAŠSKÉ OŘECHY - loupaná jádra
Cena ................3450,-


Stojánek na dort na jedno použití
Cena ................203,30


AGAR 900
Cena ................828,-


Plech hliníkový, perforovaný, 3 okraje
Cena ................377,50


FONDÁNOVÁ POLEVA
Cena ................465,70


Modelovací hmota Callebaut
Cena ................1247,80


TUK ZTUŽENÝ PALMOVÝ FRITOVACÍ Unipalm
Cena ................437,-


Stolní řepkový olej
Cena ................391,-


Mlýnek na mák pojizdný
Cena ................45738,-


Obchod je postaven na systému Ekonstruktér.cz
Provozovatel obchodu: